Uzaktan eğitim programları artık neredeyse birçok üniversitenin eğitim müfredatlarında yer almaya başlamış ve gittikçe de talep gören programlardır. Bu programlar daha çok İşletme, Pazarlama, Yönetim Bilişim, Psikoloji ve Halkla İlişkiler gibi sözel ve sosyal bilimler içerikli programlardır.

Uygulama, laboratuvar çalışmaları gerektiren Mühendislik, Mimarlık, Tıp Bilimleri ve Fen Bilimlerine bağlı sayısal ağırlıklı bölümlerde uzaktan eğitim programları yok denecek kadar azdır.

Uzaktan eğitim programları, genel olarak üniversitelerin örgün eğitim ücretlerinin yarısına kadar ekonomik ücretlerde olabilmektedir ve kabul şartları örgün eğitimlerden daha kolay ve hızlı olabilmektedir.

Uzaktan eğitim programlarında desrler sanal sınıflarda veya video dersler şeklinde sunulabilir ve genel olarak derslere devamlılık zorunlu değildir.

Uzaktan eğitim programlarında, öğrencilerin dersleri geçebilmeleri için başarılarını sınavlarla değil daha çok ödev ve proje çalışmalarıyla kanıtlamaları yeterli olabilmektedir.

Birçok uzaktan eğitim programında normalden daha kısa sürede mezun olmak da mümkündür. (Örneğin İngiltere’de 3 Yıllık lisans eğitimi uzaktan eğitim programlarıyla toplamda 2 yılda tamamlanabilir..)

Yurtdışına gidip oradaki hayatın şartlarına uyum sağlamaya çalışmak ve oranın giderlerine göre bütçe oluşturmak yerine aynı diploma derecesine sahip olmanın en kolay ve ekonomik yolu olan uzaktan eğitim programlarıyla derece sahibi olmanın günümüzde birçok ülke, şehir, üniversite ve program alternatifi mevcuttur.

0