Bulgaristan

Bulgaristanda üniversite eğitimi için ÖSYM şartı aranmamaktadır. ÖSS Şartı olmaması ve istedikleri bölümde İngilizce, Almanca ve Bulgarca eğitim aldıkları için öğrenciler son yıllarda Bulgaristan Üniversitelerini tercih edilmektedirler.

Öğrenciler genelde Sofya, Varna, Plovdiv, Ruse, Stara Zagora, Pleven Bulgaristan Üniversitelerini tercih etmektedirler.

Bulgaristanda üniversite puanları yoktur. Bulgaristanda üniversite okumak için lise veya meslek lisesi diploması yeterli olmaktadır. Bulgaristan üniversiteleri lise veya meslek lisesi diploma notlarına göre öğrencilere kabul belgesi göndermektedir.

Bulgaristanda üniversite bölümleri tıp için kimya ve biyoloji not ortalamasının 3 ve üzerinde bulunması yeterlidir. Bulgaristan üniversite bölümleri mühendislik için matematik ve fizik not ortalamasının 3 ve üzerinde bulunması yeterlidir.

Bulgaristanda üniversite diplomaları YÖK Denklik vardır. Diplomalar Avrupa ülkelerinde geçerlidir.
Türkiye’de 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının Bulgaristanda üniversite lisans tamamlama şansları bulunmaktadır. İnşaat, bilgisayar gibi meslek yüksek okulu mezunları bölümleri mezunları doğrudan Bulgaristanda üniversite 3.sınıfa devam edebilirler.

Bulgaristanda üniversite bölümleri İngilizce, Almanca, Fransızca ve Bulgarca dillerinde verilmektedir. IELTS 6,5 veya TOEFL 213 puanlı İngilizce yeterlik belgesi olan öğrenciler Bulgaristanda üniversite bölümleri 1.sınıfına doğrudan başlayabilirler.

Bulgaristanda üniversite Bulgarca bölümleri diğer dillere göre çok fazladır. Bulgaristanda üniversite İngilizce bölümleri ücretleri diğer dillere göre daha yüksektir.

Öğrencilerin Bulgaristanda üniversite hazırlık okulu başlangıcından önce hangi lisans bölümünde eğitim alacaklarına karar vermeleri gerekir. Bulgaristan üniversite hazırlık yılı 9 ay ve 2 sömestredir.
Teknoloji, Mühendislik ve Doğa Bilimlerinde Bulgaristan üniversite hazırlık eğitimi alan öğrenciler Radyofizik, Fizik, Kimya, Matematik, Mühendislik bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler.

Ekonomi Bilimlerinde Bulgaristanda üniversite hazırlık eğitimi alan öğrenciler ekonomi, uluslararası ticaret, işletme, pazarlama, bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler.

Biyoloji, Tıp ve Ziraat Bilimlerinde Bulgaristanda üniversite hazırlık eğitimi alan öğrenciler tıp, eczacılık, diş hekimliği, ziraat bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler.

Sosyal Bilimlerinde Bulgaristanda üniversite hazırlık eğitimini alan öğrenciler sosyoloji, hukuk, uluslararası ilişkiler, psikoloji, uluslararası hukuk, tarih, felsefe, gazetecilik bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler.

Bulgaristanda Üniversite ücretleri 2000-3500 € arasında değişmektedir. Bulgaristanda Üniversite fiyatları İngilizce dillerinde biraz yüksektir.

Bulgaristanda Üniversite ücretleri hazırlık okulunda 2500-3000 € arasındadır. Bulgaristanda Üniversite fiyatları tıp bölümleri 5000-8000 € arasındadır.

0

Comments are closed.